Gyorskeresés
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A
ISIN: HU0000713714
1.444039 HUF
Árfolyam dátuma: 2020.02.19.
Alapkezelő OTP Alapkezelő Zrt.
ISIN HU0000713714
Befektetési politika Tiszta részvény alap
Kategória Részvény
Kockázat Magas
Földrajzi kitettség Globál
Ágazat Nem besorolt
Alap devizaneme HUF
Nettó eszközérték 3 686 700 813 HUF
Indulás 2014.06.06.
Elszámolás T+3 nap
További információk kérése Érdeklődik a részletek iránt? Kérjen visszahívást és szakértőnkkel egyeztethet a termékkel kapcsolatban.
Bemutatás és letölthető dokumentumok
Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Mivel többféle régió között is szabadon felvehet kitettséget, célul tűzi ki, hogy a hagyományos (egy-egy országindex-szel benchmarkolt) részvényalapokkal szemben a regionális tőkeallokációt is átvállalja a befektetőktől, segítve őket egy rugalmasabb, a körülményekhez alkalmazkodó portfolió építésében.

A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok, bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök, átváltható kötvények, részvények, deviza, származtatott eszközök. Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfolió részeként.

Referencia index (benchmark): 28% CETOP 20 Index forintosítva + 28% Dow Jones Turkey Titans 20 Index forintosítva + 28% RDX Extended USD Index forintosítva + 16% ZMAX Index. A 28% CETOP 20 Index, a 28% Dow Jones Turkey Titans 20 Index, és a 28% RDX Extended USD Index forintban kifejezett értéke az adott napi MNB középárfolyamon kerül meghatározásra.
Az Erste Market "Befektetési Alapok" aloldalain megjelenített adatokkal kapcsolatban a Hozam Plaza (www.hozamplaza.hu) Jogi Nyilatkozata irányadó.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a website-on található adatok (kiemelten az árfolyamadatok), információk és dokumentumok nem minősülnek hiteles forrásnak, a website-on közzétettek alapján a Társasággal szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal. Hitelesnek minősíthető információk forrása tekintetében érdeklődjön Társaságunk központi ügyfélszolgálatánál!