6.90% Erste Group Protect Multi EU Tech EUR 2018-2019
ISIN: AT0000A24619

Termék működését szemléltető grafikonMódosítsa a befektetett összeget, válasszon példa eseteket és figyelje az Esemény és Cash-flow adatok változását!
Az ábrán látható értékek nem tükrözik a valóságot, azok kizárólag elméleti árfolyam-alakulásokat alapul véve szemléltetik, hogy milyen események következnének be az értékpapír futamidejében.

Termék részletes paraméterei

Megnevezés 6.90% Erste Group Protect Multi EU Tech EUR 2018-2019
ISIN AT0000A24619
Devizanem EUR
Mögöttes termék SAP AGSTMICROELECTRONICS NV EUR
Névérték 1 000 EUR
Futamidő 1 év
Kibocsátás dátuma 2018.12.04.
Jegyzési időszak 2018.11.05. – 2018.11.30.
Lejárat napja 2019.12.04.
Kötési árak SAP AG: 92.51
STMICROELECTRONICS: 13.71
Kibocsátó Erste Group Bank AG
Termékkategória Protect Multi
Kupon 6.90%
Korlát A mögöttes részvények 2018.december 3-i záró árfolyamának 60%-a
Értékelési napok Napi záróár folyamatos megfigyelése
2018. december 4. és 2019. november 27 között (beleértve az induló és záró dátumot is)
Lehetséges visszahívás Nem lehetséges
Fizikai szállítás Lehetséges
Tőzsdei bevezetés A termék bevezetésre kerül a Stuttgarti Értéktőzsdére..
Lejáratkori kifizetés
A lejáratkori kifizetés a mögöttes részvények teljesítményétől függ. Attól függően, hogy a mögöttes részvények napi záró árfolyama a megfigyelési időszak alatt érintette-e vagy átlépte-e a Korlátot, lejáratkor a fix kupon kifizetése mellett a Névérték, vagy a legrosszabbul teljesítő részvény leszállítására, plusz szükség esetén kerekítési különbözet pénzbeni kifizetésére kerül sor. Névérték kifizetése lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt egyik mögöttes részvény záróára sem esik az előre meghatározott Korlát ár alá és nem is érinti azt, illetve az utolsó értékelési napon is a Korlát felett zár (függetlenül attól, hogy a Kötési árat meghaladja vagy alatt van); vagy
- a 2 mögöttes részvény közül a megfigyelési időszak alatt valamelyik árfolyama átlépi vagy megérinti a korlátot, de lejáratkor minden részvény záró árfolyama eléri vagy meghaladja a Kötési árat.
Részvényben történő teljesítés (fizikai szállítás) lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt valamely mögöttes részvény záró árfolyama átlépi vagy érinti a korlátot, és az utolsó értékelési napon a 2 részvény közül bármelyik részvény záróára a Kötési ár alatt van. Ekkor a befektető a 2 mögöttes részvény közül a futamidő alatt legrosszabbul teljesítő részvényből meghatározott darabszámot kap.
Kifizetendő darabszám: a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész.
Pénzbeni kifizetés: Az egészrészen felüli törtrész amerikai euróban kerül kifizetésre a 2019.november 27-i záróárral kalkulálva.
A Kupon minden esetben kifizetésre kerül.

Piaci információk a termékhez

2018.11.05. 14:04

A termékkel az európai technológiai szektor két meghatározó tagjának, az SAP-nak és az...

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)

Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.

A részletes termékleírást és a kapcsolódó dokumentumokat a www.ersteinvestment.hu oldalunkon találja.

A fenti leírás nem teljes körű, tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Célja kizárólag a Strukturált Értékpapírokkal kapcsolatos egyes specifikus információk, termékjellemzők megismertetése a befektetőkkel.

A strukturált értékpapírok kibocsátói programjához készült Alaptájékoztatók, azok magyar nyelvű összefoglalója, a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója), valamint a Strukturált Értékpapírokkal kapcsolatos, azok kockázataira is kiterjedő általános terméktájékoztató az Erste Befektetési Zrt. (1148 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/444/4008 és III/75.005-19/4004, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) honlapján (www.ersteinvestment.hu –címen az egyes termékek aloldalán) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem