Itt jelentkezhet be korábban regisztrált Erste Market hozzáférésével.
Amennyiben korábban csak hírleveleinket kapta, és nem regisztrált, akkor hozzáférését ezen az oldalon tudja aktiválni.

28% adó? Ne fázz rá!

Indíts Tartós Befektetési Számlát az Ersténél!

Az „TBSZ 2023” JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) sorsolásos játéka.

Játékidőszak: 2023. október 24. – 2023. december 31.

A sorsolás időpontja: 2024. január 18. 10:00 óra

Helyszíne: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. VIII. emelet.

Értelmező rendelkezések

ERSTE Bank Csoport:

Azon társaságok, amelyekben a Társaságnak, valamint a Társaság anyavállalatának közvetlen vagy közvetett részesedése van, illetőleg amelyekben a Társaság anyavállalata tulajdonosainak közvetett vagy közvetlen részesedése van.

Játék:

A jelen szabályzatban meghatározott nyereményjáték.

Játékidőszak:

2023. október 24. – 2023. december 31-ig tartó időszak.

Nyeremény:

A jelen nyereményjáték során kisorsolásra kerülő ajándék: Tárgynyeremények: 5x1 db 200.000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalvány

Nyertesek:

A kisorsolt Tárgynyereményeket elnyerő Résztvevők.

Résztvevő:

Azon magánszemély Ügyfél, aki megfelel a jelen Szabályzatban leírt Játékban való részvétel feltételeinek.

Szabályzat:

Az Erste Befektetési Zrt. „TBSZ 2023” játékának sorsolási szabályzata.

Társaság:

Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cg.: 01-10-041373 – nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT.

Ügyfél:

Azon magánszemély, aki részére a Társaság értékpapírszámlát vezet, beleértve azon magánszemélyeket is, akik a Társaságnál a Játékidőszak alatt nyitnak értékpapírszámlát.

Üzletszabályzat:

A Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata.

A számlanyitás feltételeit, az értékpapírszámla meghatározását, valamint a megbízás megadására és teljesítésére vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, melynek rendelkezései a jelen Játék során is alkalmazandók.

A Játék leírása:

A Társaság Játékot hirdet Ügyfelei részére. Az Ügyfelek a Játékban akkor vehetnek részt, ha:

  • új TBSZ 2023 Tartós Befektetési Számlát nyitnak vagy
  • meglévő és 2023-ban lejáró TBSZ 2018 vagy TBSZ 2018 (2013) Tartós Befektetési Számlájukat újrakötik

az Erste Befektetési Zrt-nél.

Minden Résztvevő egyszer vesz részt a sorsoláson.

A Játékban való részvétel személyi feltételei

A Játékban részt vesz minden olyan Ügyfél, aki a Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel. A Játékban 18. életévét be nem töltött Ügyfél nem vehet részt.

A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban kizárólag azon Ügyfelek vehetnek részt:

1. Akik az Erste Befektetési Zrt.-nél 2023. október 24. és 2023. december 31. között

  • új TBSZ 2023 Tartós Befektetési Számlát nyitnak vagy
  • meglévő és 2023-ban lejáró TBSZ 2018 vagy TBSZ 2018 (2013) Tartós Befektetési Számlájukat újrakötik.

2. A Résztvevők a játékidőszakban nyitott új TBSZ számlájukat legalább a játékidőszak végéig nem szüntetik meg.

3. Jelentkeznek a nyereményjátékra a „Nyereményjáték regisztráció” dokumentum kitöltésével és átadásával a Társaság részére:

A Sorsolás menete

1. A Sorsolásra 2024. január 18-án 10:00-kor közjegyző jelenlétében kerül sor.

2. A Sorsolás napján gépi sorsolással kerülnek kisorsolásra a Nyeremény.

3. A számítógépes rendszerben, amelyből a Nyertesek neve gépi sorsolással kerül kiválasztásra, a Résztvevők neve egyszer szerepel.

4. A Sorsoláskor 7 személy kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:

  • Az elsőtől az ötödikig kisorsolt személyek Tárgynyeremények, azaz a 200.000 forint értékű Decathlon utalvány Nyertesei.
  • A hatodik és a hetedik kisorsolt személyek a Tárgynyeremények pótnyertesei, ha az először kisorsolt személyek valamelyikei nem igényli a nyereményét 2024. január 31-ig.

A Nyerteseket a Társaság a sorsolás napját követő 5 munkanapon belül írásban értesíti a Nyereményről, valamint a nyereményátadás idejéről és helyéről. A kisorsolt pótnyertest a Társaság abban az esetben köteles értesíteni, amennyiben az elsőként kisorsolt Nyertesek 2024. január 31. 10 óráig nem igénylik a Nyereményt. Ezen időpontot követően a Nyertes sem a Nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt. Ennek megfelelően a pótnyertes értesítési kötelezettség ezen időpontot követően kell, hogy megtörténjen. A pótnyertesnek a nyeremény igénylésére 2024. február 29. 10 óráig van lehetősége.

A Társaság a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadását 30 napon belül biztosítja. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása az előbbiekben említetteknek megfelelően megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, e körülmény a Társaságnak nem róható fel.

A Nyeremény a Nyertes részére történő átadásához szükséges, hogy a Nyertes személyét azonosító adatait hitelt érdemlően igazolja.

5. A Nyeremény Szabályzatban megjelölt formája pénzre nem váltható át.

6. A Nyeremény más személy részére nem átruházható.

Egyéb

1. A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a +36 1 235 5151-es telefonszámon.

2. A Játékra a Szabályzatban foglaltak, valamint az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzatának a rendelkezései, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény az irányadók és ezen szabályok valamennyi Résztvevőre kötelezőek.

3. A Társaság jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a Résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.

4. A promóció során a természetes személy részére juttatott nyeremény utáni adó- és járulék terheket a juttatás időpontjában hatályos adó- és járulék törvény előírásainak megfelelően a Társaság, mint kifizető teljesíti. A nyertest adófizetési kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2023. november 16.

PDF változat letöltése

Az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Bp., Népfürdő utca 24-26., 8. emelet; "az Erste") EZEN oldalon található adatkezelési tájékoztató ismeretében, a "Mentés" gomb megnyomásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste a jelen regisztráció során megadott valamennyi személyes adatomat kezelje abból a célból, hogy az Erste Befektetési Zrt. részemre az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági reklámot közvetlen üzletszerzés módszerével küldjön, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt időtartamig.

A "Mentés" gombra való kattintással továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste Befektetési Zrt. az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Bp., Népfürdő utca 24-26.; a „Bank”) részére a jelen regisztráció során megadott valamennyi személyes adatomat továbbítsa annak érdekében, hogy a Bank részemre az általa nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági reklámot közvetlen üzletszerzés módszerével küldjön a Bankoldalon található adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint az ott meghatározott időtartam alatt.

Erste tájékoztatását elfogadom, miszerint Erste a személyes adataimnak feldolgozásával az Idealap Kft.-t bízta meg adatfeldolgozási szerződés keretében.

Ezen felül tudomásul veszem, hogy jelen hozzájárulásomat akár az info@ersteinvestment.hu címre küldött nyilatkozatommal, akár a 06-1-2355-151 telefonszámon az Erste ügyfélszolgálatán, akár személyesen bármelyik Erste bankfiókban bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatom.

Rendben