MiFID kérdőív kitöltése (magánszemély)

Társaságunk célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben az Ön érdekében járjon el, ezért az alábbi kérdőív ellentmondás-vizsgálatot tartalmaz. Az érzékelt ellentmondásokra a kérdőív minden egyes alkalommal felhívja az Ön figyelmét.
Kérjük, valamennyi kérdésre jelölje meg válaszát, egyébként tesztjét nem tudjuk értékelni, ami a szolgáltatásnyújtás és az ügyletkötés megtagadását is eredményezheti. Kérjük, jelen kérdőívet nyomtatást követően szíveskedjen a dokumentum végén adataival kitölteni és aláírni!


I. Megfelelési és Alkalmassági teszt rész (Pénzügyi ismeretek, befektetési szokások feltárása)

1. Kérjük, jelölje meg, azt a terméket, amely jellemzőit, elsősorban a kockázatait, ismeri továbbá azt is, amibe már befektetett! - több válasz is megjelölhető

 Ismerem a terméketElmúlt 3 évben volt ilyen termékem
Magyar Állampapír
Egyéb állampapír
Befektetési jegyek
Kötvények
Strukturált értékpapír
Részvény
Certifikát (index, bónusz)
Warrant
Strukturált termék
Opció vétel
Opció kiírás
Határidős ügylet
Befektetési hitel
Értékpapír kölcsön
Portfóliókezelés

2. Rendelkezik-e iskolai végzettségét és/vagy foglalkozását érintően pénzügyi ismeretekkel?

igen

nem

3. Milyen rendszerességgel kötött az elmúlt 3 évben befektetési ügyletet?

nem kötöttem befektetési ügyletet

évente 1-10 alkalommal

évente 10-50 alkalommal

évente 50-nél több alkalommal

4. Milyen nagyságrendben kötött befektetési ügyletet általában az elmúlt 3 évben?

nem kötöttem befektetési ügyletet

évente 0 - 500.000,- Ft

évente 500.001 - 5.000.000,- Ft

évente 5.000.001 - 20.000.000,- Ft

évente 20.000.001 Ft-nál nagyobb nagyságrendben

5. Milyen időszakra kötötte befektetési ügyleteit általában az elmúlt 3 évben?

nem kötöttem befektetési ügyletet

0-1 évre - rövid távra

1-5 évre - közép távra

5 évnél hosszabb időszakra - hosszú távra


II. Alkalmassági teszt rész (Befektetési célok, vagyoni helyzet)

6. Mik a befektetési céljai?

Időtáv tekintetében

rövid távon (1 éven belül)

közép távon (1-5 év)

hosszú távon (5 évnél hosszabb)

Cél tekintetében

megtakarítás (pl. nyugdíj, család biztonsága, lakásfelújítás, biztonsági tartalék)

befektetés (vagyon gyarapítása, tőke felhalmozás)

spekuláció - ügyletenként nagy nyereség elérése akár rövid távon is (pl. befektetési hitel, határidős ügylet)

7. Mekkora kockázatot hajlandó vállalni akár egy ügyletkötés során a magasabb hozam reményében?

1. Alacsony kockázat: Kockázatkerülő ügyféltípus
A biztonság az elsődleges befektetéseimnél. Kerülöm a veszteség lehetőségét, de azt is tudom, hogy az instrumentumok árfolyama ingadozhat. (Kategóriába tartozó termékek pl.: pénzpiaci alapok, rövid kötvény alapok; állampapírok)

2. Alacsony kockázattól - közepes kockázatig: Kiegyensúlyozott ügyféltípus
A pénzpiaci hozamokat meghaladó teljesítményre törekszem, az érintett ügyletek árfolyamingadozása miatt elfogadok kisebb veszteségeket is. (Kategóriába tartozó termékek pl.: hosszú kötvény alapok, vegyes alapok, vállalati kötvények)

3. Alacsony kockázattól - magas kockázatig: Növekedési ügyféltípus
A kockázatmentes/pénzpiaci hozamoknál magasabbra törekszem, és elfogadok veszteségeket is a magasabb nyereség érdekében. Azonban nem szeretnék olyan ügyletet, amely tőkeáttétel tartalma miatt a befektetett összeg jelentős részét elveszíthetem. (Kategóriába tartozó termékek pl.: részvény alapok, származtatott alapok, egyedi részvények, certifikátok, strukturált értékpapírok)

4. Alacsony kockázattól - számottevően magas kockázatig: Kockázatkereső ügyféltípus
Tisztában vagyok azzal, hogy a magasabb hozam elérése jellemzően nagyobb kockázatvállalással lehetséges. Elfogadom, hogy ezen ügyletek, tőkeáttétel tartalmuk miatt, kiemelt, az ügylet kötési értékének teljes elvesztését okozhatják a számomra. Azonban nem szeretnék olyan ügyletet, amelynek következtében a befektetett összegen felül további pénzek befizetésére kötelezhetnek. (Kategóriába tartozó termékek pl.: warrant, long opció)

5. Alacsony kockázattól - kiemelten magas kockázatig: Spekuláns ügyféltípus
Tisztában vagyok azzal, hogy a magasabb hozam elérése jellemzően nagyobb kockázatvállalással lehetséges. Mindez azt is jelentheti, hogy például a tőkeáttétel miatt - bizonyos esetekben - pótlólagos befizetést kell teljesítenem. Ennek figyelembe vételével a nagyobb hozam reményében vállalni is tudom e kockázatot. (Kategóriába tartozó termékek pl.: tőzsdei, vagy tőzsdén kívüli határidős ügylet, short opció, befektetési hitel)

8. Rendelkezik-e a befektetni kívánt összegen túl egyéb vagyonnal? - igen válasz esetében több is megjelölhető

nem


igen, likvid eszközzel (készpénz, bankbetét):

1 - 1.000.000,- Ft értékben

1.000.001 - 5.000.000,- Ft értékben

5.000.001,- Ft -nál magasabb értékben


igen, befektetett eszközzel, ingatlannal:

1 - 5.000.000,- Ft értékben

5.000.001 - 20.000.000,- Ft értékben

20.000.001,- Ft -nál magasabb értékben

9. Mekkora az Ön havi rendszeres nettó megtakarítása (a kötelezettség-vállalásokkal csökkentett bevétel nagysága)?

nincs rendszeres havi megtakarításom

0-100.000,- Ft

100.001 - 500.000,- Ft

500.001,- Ft-tól

10. Mi/mik a bevételének forrása/forrásai?

jelenleg nincs bevételem

munkabér/főtevékenység ellenszolgáltatása

egyéb bevétel

11. Van komolyabb fennálló tartozása? (pl.: lakáshitel)

Nem tartozom

Van, de a tartozásom értéke kisebb, mint a megtakarításaim

Van és a tartozásom értéke nagyobb, mint a megtakarításaim

12. Jelenleg hány fő az Önnel egy háztartásban élők száma?

egyedül élek (0 fő)

társammal élek (1 fő)

családommal élek (több mint 1 fő)

13. Mennyire fontos az Ön számára, hogy befektései során a fenntarthatósági szempontok is érvényesüljenek?

többnyire fontos

kevésbé fontos

egyáltalán nem fontosKockázat besorolás szerint megfelelő termékek, termék kategóriák és szolgáltatások listája

Kockázatkerülő ügyféltípus - alacsony kockázatot vállaló (1.)Kiegyensúlyozott ügyféltípus - közepes kockázatot vállaló (2.)Növekedési ügyféltípus - magas kockázatot vállaló (3.)Kockázatkereső ügyféltípus - számottevően magas kockázatot vállaló (4.)Spekuláns ügyféltípus - kiemelten magas kockázatot vállaló (5.)
 • Magyar Állampapír
 • Befektetési jegyek (alacsony, mérsékelt kockázatú alapok)
 • Fix kamatozású Erste Kötvények
 • Devizaügylet
 • Egyéb állampapír
 • Befektetési jegyek (közepes kockázatú alapok)
 • Kötvények, Strukturált kötvény
 • Portfóliókezelés
 • + 1. kategóriába tartozó termékek és ügyletek
 • Részvény
 • Befektetési jegy (számottevő, magas kockázatú alapok)
 • Certifikát (index, bónusz)
 • Strukturált értékpapír
 • Strukturált Termék
 • + 1., 2. kategóriákba tartozó termékek és ügyletek
 • Warrant
 • Opció vétel
 • Tőkeáttételes ETF
 • + 1., 2., 3. kategóriákba tartozó termékek és ügyletek
 • Opció kiírás
 • Határidős ügylet
 • Befektetési hitel
 • + 1., 2., 3., 4. kategóriákba tartozó termékek és ügyletek
1. Kérdőív típus választása » 2. Kérdőív kitöltése » 3. Kérdőív mentése