MiFID kérdőív kitöltése (nem magánszemély)

Társaságunk célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben az Ön érdekében járjon el, ezért az alábbi kérdőív ellentmondás-vizsgálatot tartalmaz. Az érzékelt ellentmondásokra a kérdőív minden egyes alkalommal felhívja az Ön figyelmét.
Kérjük, valamennyi kérdésre jelölje meg válaszát, egyébként tesztjét nem tudjuk értékelni, ami a szolgáltatásnyújtás és az ügyletkötés megtagadását is eredményezheti. Kérjük, jelen kérdőívet nyomtatást követően szíveskedjen a dokumentum végén adataival kitölteni és aláírni!


I. Megfelelési és Alkalmassági teszt rész (Pénzügyi ismeretek, befektetési szokások feltárása)

1. Kérjük, jelölje meg, azt a terméket, amely jellemzőit, elsősorban a kockázatait, ismeri továbbá azt is, amibe már befektetett! - több válasz is megjelölhető (tesztet kitöltő Nyilatkozattevő

 Ismerem a terméketElmúlt 3 évben volt ilyen termékem
Magyar Állampapír
Egyéb állampapír
Befektetési jegyek
Kötvények
Strukturált értékpapír
Részvény
Certifikát (index, bónusz)
Warrant
Strukturált termék
Opció vétel
Opció kiírás
Határidős ügylet
Befektetési hitel
Értékpapír kölcsön
Portfóliókezelés

2. Rendelkezik-e iskolai végzettségét és/vagy foglalkozását érintően pénzügyi ismeretekkel (tesztet kitöltő Nyilatkozattevő)?

igen

nem

3. Milyen rendszerességgel kötött az elmúlt 3 évben befektetési ügyletet?

nem kötöttem befektetési ügyletet

évente 1-10 alkalommal

évente 10-50 alkalommal

évente 50-nél több alkalommal

4. Milyen nagyságrendben kötött befektetési ügyletet általában az elmúlt 3 évben?

nem kötöttem befektetési ügyletet

évente 0 - 500.000,- Ft

évente 500.001 - 5.000.000,- Ft

évente 5.000.001 - 20.000.000,- Ft

évente 20.000.001 Ft-nál nagyobb nagyságrendben

5. Milyen időszakra kötötte befektetési ügyleteit általában az elmúlt 3 évben?

nem kötöttem befektetési ügyletet

0-1 évre - rövid távra

1-5 évre - közép távra

5 évnél hosszabb időszakra - hosszú távra


II. Alkalmassági teszt rész (Befektetési célok, vagyoni helyzet)

6. Mik a befektetési céljai?

megtakarítás - rövid és közép távon (1-5 év, pl.: biztonsági tartalék képzése)

megtakarítás - hosszú távon (5 évnél hosszabb, pl.: későbbi beruházások fedezetének biztonsága)

spekuláció - ügyletenként nagy nyereség elérése akár rövid távon is (pl. befektetési hitel, határidős ügylet)

7. Mekkora kockázatot hajlandó vállalni akár egy ügyletkötés során a magasabb hozam reményében?

Alacsony kockázatot:
A biztonság az elsődleges befektetéseimnél. Kerülöm a veszteség lehetőségét, de azt is tudom, hogy az instrumentumok árfolyama ingadozhat. (Kategóriába tartozó termékek pl.: állampapír, pénzpiaci- és rövid kötvény alap)

Közepes kockázatot:
A kockázatmentes hozamoknál magasabbra törekszem, és elfogadok veszteségeket is a magasabb nyereség érdekében. Azonban nem szeretnék olyan ügyletet, amely tőkeáttétel tartalma miatt a befektetett összeg jelentős részét elveszíthetem. (Kategóriába tartozó termékek pl.: hosszú kötvény, részvény és származtatott befektetési alap, vállalati kötvény, részvény)

Magas kockázatot:
Tisztában vagyok azzal, hogy a magasabb hozam elérése jellemzően nagyobb kockázatvállalással lehetséges. Elfogadom, hogy ezen ügyletek, tőkeáttétel tartalmuk miatt, kiemelt, az ügylet kötési értékének teljes elvesztését okozhatják a számomra. Azonban nem szeretnék olyan ügyletet, amelynek következtében a befektetett összegen felül további pénzek befizetésére kötelezhetnek. (Kategóriába tartozó termékek pl.: warrant, long opció)

Kiemelten magas kockázatot:
Tisztában vagyok azzal, hogy a magasabb hozam elérése jellemzően nagyobb kockázatvállalással lehetséges. Mindez azt is jelentheti, hogy például a tőkeáttétel miatt - bizonyos esetekben - pótlólagos befizetést kell teljesítenem. Ennek figyelembe vételével a nagyobb hozam reményében vállalni is tudom e kockázatot. (Kategóriába tartozó termékek pl.: tőzsdei, vagy tőzsdén kívüli határidős ügylet, short opció, befektetési hitel)

8. Rendelkezik-e a befektetni kívánt összegen túl egyéb vagyonnal? - igen válasz esetében több is megjelölhető

nem


igen, likvid eszközzel (készpénz, bankbetét):

1 - 1.000.000,- Ft értékben

1.000.001 - 5.000.000,- Ft értékben

5.000.001,- Ft -nál magasabb értékben


igen, befektetett eszközzel, ingatlannal:

1 - 5.000.000,- Ft értékben

5.000.001 - 20.000.000,- Ft értékben

20.000.001,- Ft -nál magasabb értékben

9. Mekkora az Ön havi rendszeres nettó árbevétele (a kötelezettség-vállalásokkal csökkentett bevétel nagysága)?

nincs rendszeres havi megtakarításom

0-100.000,- Ft

100.001 - 500.000,- Ft

500.001,- Ft-tól

10. Mi/mik a bevételének forrása/forrásai?

jelenleg nincs bevételem

főtevékenység ellenszolgáltatása

egyéb bevétel

11. Van komolyabb fennálló tartozása? (értéke pl.: nagyobb mint mérlegfőösszegének 80%-a))

Nem tartozom

Van, de a tartozásom értéke kisebb, mint a megtakarításaim

Van és a tartozásom értéke nagyobb, mint a megtakarításaim

12. Jelenleg hány fő dolgozik az Ön által képviselt cégnél?

10 fő alatt

10 - 50 fő között

50 fő fölöttKockázat besorolás szerint megfelelő termékek, termék kategóriák és szolgáltatások listája

0. Alacsony és
mérsékelt kockázatot vállaló
1. Közepes kockázatot vállaló 2. Magas kockázatot vállaló 3. Kiemelten magas kockázatot vállaló
 • Magyar Állampapír
 • Befektetési jegyek (Alacsony, Mérsékelt kockázatú alapok)
 • Fix kamatozású Erste Kötvények
 • Devizaügylet
 • Portfóliókezelés
 • Egyéb állampapír
 • Egyéb Befektetési jegy (Közepes, Számottevő, Magas kockázatú alapok)
 • Kötvények
 • Strukturált értékpapír
 • Strukturált Termék
 • Részvény
 • Certifikát (index, bónusz)
 • + 0. kategóriába tartozó termékek/ ügyletek
 • Warrant
 • Opció vétel
 • Tőkeáttételes ETF
 • + 0. és 1. kategóriába tartozó termékek/ ügyletek
 • Opció kiírás
 • Határidős ügylet
 • Befektetési hitel
 • + 0. 1. és 2. kategóriába tartozó termékek/ ügyletek
1. Kérdőív típus választása » 2. Kérdőív kitöltése » 3. Kérdőív mentése